Zbiornik retencyjny – informacje ogólne

Owisk
Funkcje zbiorników retencyjnych
27 października 2015
 

Zbiornik retencyjny to sztucznie powstały akwen, który ma na celu albo gromadzenie wód opadowych, albo rozsączanie wód do gruntu lub odprowadzanie wody do innego zbiornika.

P rzede wszystkim jednak głównym zadaniem zbiorników retencyjnych jest magazynowanie wody, która może być wykorzystana później. Zbiorniki retencyjne powstają zazwyczaj w wyniku zatamowania wód rzecznych, często na terenach górskich, choć na nizinach również ich obecność jest potrzebna zwłaszcza w okresie roztopów wiosennych i wezbrań rzek.

Drugim ważnym aspektem zbiorników retencyjnych jest ich użyteczność w czasie pożarów. Istotną rolę odgrywa projekt i budowa zbiornika retencyjnego, które uwzględniają przepławkę komorową dla ryb, ujęcie wody na cele przeciwpożarowe oraz rowy odwadniające.