rfelijak

Owisk
27 października 2015

Rodzaje zbiorników retencyjnych

Zbiorniki retencyjne można podzielić na następujące kategorie zbiorników: Zbiorniki wyrównawcze, Zbiorniki przepływowe, Zbiorniki suche...
27 października 2015

Funkcje zbiorników retencyjnych

Należy pamiętać, iż zbiornik retencyjny jest to zbiornik sztuczny, więc nie należy używać nazwy jezioro, ponieważ jest to termin zarezerwowany dla naturalnych...
8 maja 2015

Zbiornik retencyjny – informacje ogólne

Zbiornik retencyjny to sztucznie powstały akwen, który ma na celu albo gromadzenie wód opadowych, albo rozsączanie wód do gruntu...